„Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (04.2.1-LVPA-K836) 
 
UAB „Vinconos medis“ projekto siekis sutaupyti įmonės išlaidas, mokamas už elektros energijos suvartojimą, bei noras išnaudoti gamtos mums teikiamus išteklius, kurie gali būti panaudoti geriems tikslams.

Projektas finansuojamas Iš Europos regioninės plėtros fondo. 
 
Projekto pavadinimas -  „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (04.2.1-LVPA-K836) 
Projekto pradžia - 2020-09-21
Projekto pabaiga - 2022-03-21